KHÁCH HÀNG NÓI GÌ VỀ THƯƠNG HIỆU 

“BÁNH ƯỚT BAN MÊ GIANG VƯƠNG”

#Feedback “Bánh ướt ban mê Giang Vương” trên nền tảng Youtube

Food Blogger – Bụng mỡ

Cùng Anh Bụng Mỡ Bem Hơn 100 Dĩa BÁNH ƯỚT BAN MÊ Xếp Chồng Cao Đụng Nóc 3 Bạn Nhân Viên Ôm Không Xuể

Youtuber – Võ sư Lộc

Chị Chủ BÁNH ƯỚT BAN MÊ Nhận Võ Sư Lộc Làm Nhân Viên Vì Phá Kỷ Lục Chồng Dĩa BÁNH ƯỚT Che Mặt Tiền

Youtuber – Funny Hùng

Funny Hùng đại chiến với anh Bụng mỡ xem ai ăn nhiều hơn tại Bánh ướt Ban Mê Giang Vương.